NYHET

Vår kandidat i Europaparlamentsvalet

Josefine Krantz från Kumla är vår kandidat i Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.
Förtidsröstning från den 22 maj

Josefine har tidigare arbetat som målare och har ett starkt fackligt engagemang med sig. "Arbetares röster och perspektiv behövs i EU - vi behöver ett starkt och enat EU som står upp för fred, demokrati och ett socialt ansvar."

Exempelbild

Innehåll

Den 9 juni är det val till europaparlamentet. Det är det val där vi EU-medborgare kan gå och rösta på vilka personer som vi vill ska representera oss i EU. Det här är ett jätteviktigt val. Det är krig i Europa och omvärldsläget har inte varit så osäkert sen 2:a världskrigets slut. Högerpopulister, nationalister och fascister vinner makt i länder världen över och spås göra det även i EU-valet. Om vi vill stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter och fred måste vi tillsammans göra något åt det. Vi måste vara motståndsrörelsen som står för sammanhållning. Det är genom ett enat och starkt EU som vi har möjlighet att påverka och göra skillnad.

En viktig fråga för mig och för Sverige är EU:s påverkan på arbetsmarknadsområdet. Som svensk och som socialdemokrat kommer jag aldrig att tröttna på att försöka förklara och få förståelse för vår svenska modell. Besluten som tas i EU får inte inkräkta på vår partsmodells autonomi. Där emot är det jätteviktigt att besluten underlättar facklig organisering och att den fria rörligheten i EU inte får trumfa sociala rättigheter.

Genom åren på byggarbetsplatserna har jag många gånger blivit frustrerad och förbannad när jag hör kollegor som inte vågar nyttja sina rättigheter på arbetsplatsen som exempelvis ställa krav på en sjyst arbetsmiljö. Kollegorna är rädda att det kommer att göra det egna företaget för dyrt i jämförelse med företag som utnyttjar och exploaterar arbetskraft från andra länder. Samtidigt ser vi att den gängbrottslighet som har brett ut sig i Sverige är sammankopplad med arbetslivskriminalitet över landsgränserna. Det här ska vi som socialdemokrater knäcka. Det ska vara svårt att fuska, lättare att bli upptäckt och kännbart att bli straffad. Med min erfarenhet av facklig verksamhet vet jag att det är först när det blir riktigt dyrt att äventyra säkerheten och hälsan för sina anställda som arbetsgivarna tar tag i problemen. Det här är ett samhällsproblem där EU kan vara en del av lösningen genom exempelvis bättre samarbete mellan länders myndigheter, begränsningar i underentreprenörskedjorna och svartlistning av företag som missköter sig som då hindrar dem att få offentliga kontrakt.

En annan viktig fråga för mig är kvinnor och flickors rättigheter. En rapport från Oxfam ”A feminist Europe” visar att I den takt vi går mot ett jämställt samhälle i EU idag kommer det att ta över 60 år att nå jämställdhet, det är en lång tid för kvinnor och flickor att vänta på att få lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter som pojkar och män. Här måste vi också tillägga att det är under förutsättningen att jämställdheten fortsätter att gå framåt. De partigrupper där högerpopulister, nationalister och fascister organiserar sig, där bland annat SD hör hemma kommer inte bara att få takten att stanna av utan rent av få utvecklingen att gå bakåt. Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta arbeta hårt för att sätta stopp för könsbaserat våld och trakasserier, vi kommer att verka outtröttligt för kvinnors rätt till ett eget arbete och ekonomi, vi kommer att agera för en europeisk samtyckeslag och bekämpa människohandel och prostitution. Alla perspektiv behövs i en fullvärdig demokrati. Det blev tydligt för mig under min praktik i europaparlamentet, att det är med olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv som vi fattar de mest välgrundade besluten. Därför anser jag att det är viktigt att arbetare känner sig representerade i EU. EU:s beslut påverkar oss alla varje dag, i stort och i smått, och därför måste också vi påverka beslut i EU varje dag. Det gör vi framför allt genom att välja representanter som tar vara på våra intressen. Därför är det så viktigt att vi sprider ordet om att det är ett val senare i år och ser till att de i vår närhet går och röstar. Jag kommer att arbeta hårt för att förvalta det förtroende jag har fått med plats nummer 11 på Socialdemokraternas kandidatlista till Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024.

Josefine Krantz har sen gymnasiet arbetat som målare och har över 10 års erfarenhet av att vara fackligt förtroendevald. I sina fackliga uppdrag har hon verkat inom det mesta av den fackliga verksamheten med erfarenhet både nationellt och internationellt. Hon har varit talesperson för Målarnas kvinnliga nätverk MIRA, varit ordförande för europeiska kvinnokommittén inom BWI - Building and wood workers interantional. 2019 fick hon LOs pris Årets fackliga hjältedåd. Det mer djupgående intresset för EU-frågor väcktes under en praktik hos det socialdemokratiska kansliet i europaparlamentet 2022. Hon har även politisk erfarenhet som ersättare i kultur- och fritidsnämnden hemma i Kumla.