Det livslånga lärandet


Utbildning i livets olika skeenden ska löna sig, både för den enskilda och för samhället. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, men även till människors frihet att forma sitt eget liv.

Det livslånga lärandet menar vi Socialdemokrater ger möjligheter att byta jobb under sitt yrkesverksamma liv. När nya jobb skapas eller då ny kunskap behövs ska vuxenutbildning i olika former bidra till en snabb omställning för den enskilde. För samhället betyder det i sin tur till en högre tillväxt.

Vi Socialdemokrater menar att det är bra att konkurrera med kunskap och kompetens, inte med lägre löner- det är den svenska modellen.

Socialdemokraterna i Kumla vill:

  • Ha länets högsta gymnasiebehörighet i Kumla,
  • Utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv för att fler barn ska få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter genom profilfritids,
  • Utöka antalet platser på vuxenutbildning tillsammans med länets övriga kommuner.