Medlemssida

Här ger vi dig mer information om vad du kan göra på medlemsintranätet Rosen för alla och vad som krävs för att du ska kunna göra det.

Medlemsintranät- Rosen för Alla

Grupper
Alla organisationer har en egen grupp till vilken alla anslutna medlemmar har tillgång. Varje styrelse har också en separat helt egen grupp där ni kan föra dialog med varandra och bedriva ert styrelsearbete. Ett bra sätt att samla all information på samma ställ istället för att det är utspritt i olika e-post.

Inlägg
Du som är ordförande, kassör, medlemsansvarig eller sekreterare kan skapa inlägg i er organisations gemensamma grupp. Övriga medlemmar kan sedan kommentera dessa men inte skriva egna inlägg. I styrelsegruppen är dock hela styrelsen administratörer så att ni kan delta i arbetet på lika villkor.

Rosen för allas uppdragsstyrning
Behörigheterna för dig som administratör styrs av uppdrag i medlemsregistret. Om inte rätt uppdrag är inlagt är det inte säkert att du har rätt behörighet. Det är därför viktigare än någonsin att medlemsregistrets uppdragsinnehavare hålls uppdaterade.

Stämmer inte din behörighet eller har du frågor kring behörighet? Ta kontakt med vår medlemsregisteransvarig Veronica Ulfgren.
Mail: veronica.ulfgren@gmail.com

Medlemsportal
Utöver att vara en plattform för dialog och att organisera sig är Rosen för alla också vår nya medlemsportal. Du kan, efter att du signerat användarvillkoren, se medlemslistor direkt i plattformen. Ett bra verktyg för att kontrollera betalstatus och hälsa nya medlemmar välkomna, samt mycket mer. Signering och medlemslistor finns i organisationens ordinarie grupp och inte i styrelsegruppen.

Vill du komma i kontakt med vår medlemsansvarig? Kontakta Annica Sjöqvist på annica.sjoqvist@kumla.se

Notifieringar
Varje gång du skriver något i er förenings grupp skickas en notifiering till alla medlemmar som har en giltig e-postadress. Observera dock att medlemmar kan välja att stänga av dessa notiser. Viktiga frågor som kallelser och annat bör fortfarande skickas via e-post. Men ni kan nu ta ut era medlemmars e-postadresser direkt från Rosen för alla. Det här är förhoppningsvis slutet på listor via e-post.

Du som administratör får också notifieringen direkt inne i Rosen för alla, till exempel när du får en ny medlem i er organisation.

Om Rosen för alla
I den vänsterställda menyn på Rosen för alla finns rubriken Om Rosen för alla. Här samlas generell information om flera olika områden. Observera dock att den fortfarande är under uppbyggnad och i nuläget innehåller felaktigheter. Den kommer att uppdateras med korrekt information inom kort.

Klicka här för att komma till Rosen för alla! Länk till annan webbplats.