Vårt parti

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Ju fler som engagerar sig och bidrar med sin energi och sina perspektiv och erfarenheter, ju bättre blir vår förmåga att bygga ett starkare och tryggare samhälle. Som medlem utgör du grunden för vårt parti.

Vill du vara med och påverka? Gå med i en av våra S-föreningar! Vardagspolitiken bedrivs i S-föreningen. Bland grannar och arbetskamrater diskuteras och drivs allt från väldigt lokala till globala frågor.

Varje förening beslutar själva hur de ska bedriva sin verksamhet och föra sina åsikter, krav och idéer vidare. Att vara aktiv i en förening är ett roligt sätt att vara engagerad i partiet, här träffas medlemmar regelbundet för att diskutera politik och umgås.

Är du ny medlem eller är du medlem sedan tidigare men vill bli aktiv? Kom på en välkomstträff för nya medlemmar!

Om du vill bli medlem i en förening eller vill få reda på mer om välkomstträffarna gör du det smidigast genom att skicka ett mail till: eva-lena.gustavsson@kumla.se

Publicerad