NYHET

Glad Nationaldag!

Eva-Lena Gustavsson kommunfullmäktige i Kumlas ordförande tillika orförande för Kumla arbetarekommmun höll tal på Kumlas nationaldagsfirande och hälsade nya svenska medborgare välkomna. Läs hela talet här.

Exempelbild

Nationaldagsfirare 6 juni 2024 Som kommunfullmäktiges ordförande här i Kumla vill jag först av allt säga VARMT VÄLKOMNA SOM NYA SVENSKA MEDBORGARE! Låt oss Applådera.

I vår kommun var det 77 nya svenska medborgare 2023 från olika länder, i olika åldrar som vi vill uppmärksamma idag. Att vara svensk är ingen särskild hårfärg eller hudfärg. Att vara svensk är ingen speciell dialekt eller accent. Att vara svensk, det är att dela ett språk, det är dela en plats på jorden, och det är att dela en gemenskap med varandra, naturen och vårt gemensamma samhälle.

Ni får också nu som svenska medborgare ett ansvar för denna gemenskap och jag vill uppmuntra er att ta detta ansvar på allvar. Alla vi som är svenska medborgare, vi är inte gäster eller främlingar i detta land. Och till er som nu är nya svenska medborgare vill jag särskilt säga: Sverige tillhör er och ni tillhör Sverige! Precis så självklart som det är för oss som varit svenska medborgare i hela livet.

Portalparagrafen i vår svenska lagstiftning säger:
• det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten
• det svenska medborgarskapet innebär och medför friheter, rättigheter men också skyldigheter för båda parter. Alltså både för staten och oss som enskilda medborgare.
• medborgarskapet förenar alla medborgare och är en grund för demokratin, folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Och I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna inleds första artikel så här: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Det betyder att alla har lika mycket värde – hur olika vi än är. Det spelar ingen roll vad du har för familj, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du pratar eller vad du tror på. I mitt Sverige är alla lika mycket värda, alla är vi lika värde­fulla kom ihåg det!

Nu ser jag/vi fram emot att Du som blivit ny svensk medborgare bidrar till vår gemenskap, genom ditt kunnande, dina erfarenheter till vårt samhälle och vår gemensamma kultur. Ni är välkomna att delta i föreningsliv och organisationer. Sverige tillhör också er och ni tillhör Sverige! Än en gång till dig/er som blivit svenska medborgare Välkomna o Grattis! Tack för att ni lyssnat